Tag Archives: surowc

Nowy prezes Veolia Usługi dla Środowiska

Robert Sikora został nowym prezesem zarządu Veolia Usługi dla Środowiska S.A., jednego z czołowych dostawców usług z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Polsce.  Zamiany w zarządzie spółki są konsekwencją realizacji długofalowej strategii spółki.

Zmiana na stanowisku prezesa została …

Wielomilionowa inwestycja w proekologiczną gospodarkę odpadami na Dolnym Śląsku

15 milionów złotych zainwestuje grupa Veolia Usługi dla Środowiska w rozwój składowiska odpadów komunalnych w Jaroszowie k. Wrocławia. Środki zostaną przeznaczone na uruchomienie płyty do ekologicznego kompostowania odpadów, budowę nowoczesnej linii sortowniczej i zakładu przeróbki surowców wtórnych.

Składowiskiem w Jaroszowie …

Top