Tag Archives: enia

Seminarium nt. roli regionów europejskich w badaniach w dziedzinie energetyki, Bruksela, Belgia

Seminarium nt. roli regionów europejskich w badaniach w dziedzinie energetyki, Bruksela, Belgia

Dnia 2 grudnia w Brukseli, Belgia, Region Rhône-Alpes oraz partnerzy projektu PITER (Platforma na rzecz integracji transregionalnych badań w dziedzinie energetyki oraz działań rozwojowych) organizują seminarium pt. “Rola regionów we wdrażaniu europejskich strategii badawczo-rozwojowych w dziedzinie energetyki”.

Celem seminarium jest …

Badania pokazują wpływ zakwaszenia na ekosystemy morskie

Przyszłość kilku kluczowych gatunków morskich jest poważnie zagrożona w wyniku wzrastającego zakwaszenia oceanów. W czasopiśmie Biogeosciences opublikowane zostały wyniki dwóch współfinansowanych ze środków unijnych projektów badawczych. Badania te ostrzegają naukowców z całego świata przed wtórnymi skutkami nadmiernej emisji dwutlenku węgla …

Potrzebna reforma polityki zagospodarowania gruntów, aby walczyć z emisją gazów cieplarnianych

Nowe wyniki badań sugerują, że emisje metanu z paszy oraz emisje tlenków azotu wytwarzane przez europejskie rolnictwo są w pełni kompensowane przez biotopy obniżające zawartość dwutlenku węgla w postaci lasów, obszarów trawiastych i torfowisk w Europie. Jednakże postępująca intensyfikacja rolnictwa …

Badania dowodzą, że obrazowanie trójwymiarowe zwiększa wydajność ogniw słonecznych

Niemieccy i holenderscy naukowcy stworzyli pierwsze trójwymiarowe obrazy struktur wnętrza polimerowego ogniwa słonecznego w skali nano. Opisane w czasopiśmie Nature Materials badania doprowadziły do odkrycia nieznanych dotąd faktów na temat struktury ogniw słonecznych i mogą przyczynić się do znacznego postępu …

Top