Ekologia

Seminarium nt. roli regionów europejskich w badaniach w dziedzinie energetyki, Bruksela, Belgia

Dnia 2 grudnia w Brukseli, Belgia, Region Rhône-Alpes oraz partnerzy projektu PITER (Platforma na rzecz integracji transregionalnych badań w dziedzinie energetyki oraz działań rozwojowych) organizują seminarium pt. “Rola regionów we wdrażaniu europejskich strategii badawczo-rozwojowych w dziedzinie energetyki”.

Celem seminarium jest zaprezentowanie nowych inicjatyw europejskich w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz doświadczeń regionalnych we wdrażaniu europejskich działań badawczych w dziedzinie energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych wyników projektu PITER.

PITER, francusko-włoski projekt współpracy, dofinansowany z tematu “Regiony wiedzy” Siódmego Programu Ramowego (7PR) ma na celu promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez wspólne działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz poprzez wspólne strategie polityczne i gospodarcze.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć:
tutaj

Uwagi: Ostateczny termin rejestracji: 27 listopada 2009 r.

Kategoria: Wydarzenia
Źródło danych: Projekt PITER
Referencje dokumentu: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Ochrona srodowiska; Inne zagadnienia dotyczace energii; Rozwój regionalny; Odnawialne zródla energii; Badania Naukowe

RCN: 31511

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=37&CAT=NEWS&QUERY=01256aef4dbe:49c2:5bbf15b8&RCN=31511

hastagi na stronie:

#enia

Similar Posts