Wiadomości branżowe

Oszczędzaj wodę, kiedyś możesz jej potrzebować! (infografika)

Hasłem przewodnim obchodzonego 22 marca 2013 roku Światowego Dnia Wody jest „Wodna kooperacja" (Water Cooperation). Aby właściwie zarządzać dostępnymi zasobami wody na świecie, potrzebna jest współpraca między organizacjami, firmami, a także ludźmi – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. Z badań CBOS wynika, że w opinii Polaków problem związany z

Teaser

Hasłem przewodnim obchodzonego 22 marca 2013 roku Światowego Dnia Wody jest ?Wodna kooperacja” (Water Cooperation). Aby właściwie zarządzać dostępnymi zasobami wody na świecie, potrzebna jest współpraca między organizacjami, firmami, a także ludźmi ? zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. Z badań CBOS wynika, że w opinii Polaków problem związany z wyczerpującymi się zasobami wody pitnej zajmuje czwarte miejsce w rankingu najważniejszych problemów dotyczących całego świata. Wskazuje go tylko 26% badanych. Tymczasem jest to temat niezwykle istotny, ponieważ tylko 1%[1] tego zasobu nadaje się do picia.

W inicjatywę ? jak co roku ? angażuje się również Nestlé Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury, apelując o racjonalne użytkowanie wody zarówno w przemyśle, jak i w codziennym życiu.

?Często panuje wśród nas przekonanie, że drobne, codzienne czynności, takie jak np. zakręcanie kranu w czasie mycia zębów, nic nie zmienią. Jeśli w ten sam sposób pomyśli choćby 100 osób, to ? biorąc pod uwagę, że tylko przy tej jednorazowej czynności zużywamy 13,6l[2] wody ? zmarnujemy już prawie 1400 litrów. Warto pamiętać i wciąż przypominać o tym, że odpowiedzialność za środowisko ciąży na każdym z nas z osobna oraz na nas jako na społeczności, w tym także na firmach. W przemyśle zużywa się aż 22%[3] zasobów świeżej wody. Dlatego działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania tym niezwykle cennym zasobem leżą w obowiązku nas wszystkich!? ? mówi Olga Lorych, Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Wewnętrznej w Nestlé Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury.

Poniżej znajdą Państwo infografikę, obrazującą wielkość zużycia wody przez mieszkańców różnych kontynentów oraz poziom świadomości społecznej  w kontekście jej oszczędzania.

***

Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Co roku jest obchodzony 22 marca. Ideą jego obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

A to już wiesz?  Imtech Polska wykona instalacje w Eurocentrum, największym ?zielonym? biurowcu w Polsce

Nestlé Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury angażuje się w obchody tego dnia we współpracy z organizacją non-profit ? Project WET (Worlwide Water Education ? Światowa Edukacja na temat Wody). Co roku firma realizuje program edukacyjny dla dzieci w wieku 8-10 lat poświęcony zagadnieniom odpowiedzialnego korzystania z zasobów wodnych oraz znaczenia wody dla organizmu człowieka. W tym celu szkoli swoich pracowników, którzy następnie przeprowadzają lekcje w szkołach. W tym roku programem edukacyjnym zostanie objętych 60 placówek z 6 regionów Polski.

Aktywność firmy na rzecz ochrony zasobów wodnych przejawia się również w realizowanej przez Nestlé strategii na rzecz redukowania zużycia wody przy produkcji oraz działaniach na rzecz zwiększania dostępu do czystej wody. Realizując ideę CSV (Tworzenia Wspólnej Wartości) w tym obszarze, spółki Nestlé na świecie od 2000 roku zredukowały zużycie wody w swoich fabrykach prawie o 1/3 przy jednoczesnym wzroście produkcji o 63%.[1] United Nations Environment Programme (UNEP)

[2] South Carolina Department of Natural Resources

[3] World Water Assessment Programme (WWAP)

< 237071" >

Źródło Nestl? Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy