Ekologia Wiadomości branżowe

20 mln zł na modernizację kotła

Elektrociepłownia Tychy z Grupy TAURON zawarła umowę  z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego. W ramach modernizacji

Elektrociepłownia Tychy z Grupy TAURON zawarła umowę  z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego. W ramach modernizacji jednostka będzie przystosowywana do spalania wyłącznie biomasy. Wysokość dofinansowania wynosi 20 mln zł.

Przebudowa kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym opalanego węglem kamiennym na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym opalany biomasą o mocy 40 MW stanowi pierwszy (z dwóch) etapów programu odbudowy mocy wytwórczych w tyskiej spółce. Wynika ona z konieczności dostosowania tego źródła do nowych zaostrzonych norm emisyjnych, które będą obowiązywały od 2016 roku, co w konsekwencji spowoduje, że praca obecnych jednostek wytwórczych nie będzie możliwa. Zakończenie modernizacji zaplanowano na koniec 2012 roku.

W ramach drugiego etapu odbudowy mocy w EC Tychy wybudowany zostanie blok kogeneracyjny o mocy 50 MWe i 86 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą. Oddanie inwestycji przewidziano na 2016 rok.

A to już wiesz?  Ekologiczne Święta ? jak wybrać Torbę na zakupy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy